Datakwaliteit dVi2020

De Aw en WSW toetsen per uitvraag de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Hierbij wordt risicogericht een aantal onderdelen van de uitvraag beoordeeld op datakwaliteit. Op korte termijn zal er net als voorgaande jaren een lijst met bevindingen in de datakwaliteit worden gepubliceerd op onze kennisbank