STAGIAIR KWALITEIT INFORMATIEVOORZIENING (SBR-WONEN)

Ben jij een enthousiaste student (HBO/WO) die onderzoek wil doen naar de kwaliteit van de informatievoorziening van SBR-wonen ten behoeve van digitale informatie-uitwisseling in de corporatiesector en hierover aanbevelingen doen?

De startdatum is in overleg. 

Jouw uitdagingen

 • Ervaren hoe het is om professioneel te werken in een projectteam
 • Op welke gebieden kan onderzoek tot nieuwe inzicht leiden?
 • Hoe combineer je de kennis en ervaring van het team voor jouw onderzoek?
 • Hoe zorg je ervoor dat de scriptieresultaten ook in de praktijk toegepast kunnen worden?
 • Met succes zelfstandig afronden van je scriptie

Dit neem jij mee

 • Je zit in de laatste fase van een WO master of HBO studie. Bij voorkeur in een opleiding gericht op data- of informatiemanagement
 • Sterke affiniteit voor technologie en technologische verandering
 • Aantoonbare interesse in onderwerpen als datakwaliteit en innovatie 
 • Nieuwsgierigheid en zelfstandigheid
 • Je bent pro-actief en je neemt je verantwoordelijkheden

Dit bieden wij

 • Een scriptie-onderwerp op gebied van kwaliteit informatievoorziening
 • Intensieve scriptiebegeleiding door een collega van SBR-wonen
 • Waardevolle feedback en veel leermogelijkheden
 • Flexibele uren te combineren met afspraken op de universiteit/hogeschool
 • Toegang tot een professioneel netwerk met diverse kennis en ervaring
 • Sterke focus op professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • Stagevergoeding van 500 euro per maand en eventuele reiskostenvergoeding op basis van OV conform de stageregeling.

“Als scriptant bij SBR-wonen is het behalen van de scriptie prioriteit!”

Sollicitatieprocedure

Heb je interesse en sluit je aan bij het profiel? Dan ontvangen wij graag de volgende documenten:

 • CV
 • Motivatiebrief (met daarin ook al een korte toelichting (max 1 A4) waarom het onderwerp jou interesseert)
 • Cijferlijsten Bachelor en Master (voor zover afgerond)

Binnen twee weken hoor je van ons we samen met jou doorgaan met de sollicitatieprocedure en zo ja hoe we dit gaan doen. Heb je in de tussentijd nog vragen? Schakel dan met Paul van Deurzen, ketenmanager SBR-wonen, via paul.vandeurzen@sbr-wonen.nl. Bij Paul kun je ook informatie opvragen over de aanleiding van het onderzoek en een concept onderzoeksopzet.

De sluitingstermijn om te reageren is 19 september 2021.

Algemene informatie SBR-wonen
Woningcorporaties moeten jaarlijks prognose- en verantwoordingsinformatie aanleveren bij de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aedes ontvangt een subset van deze verantwoordingsinformatie ten behoeve van benchlearning. Deze organisaties werken samen in SBR-wonen.

Woningcorporaties dienen voor verschillende doelen te beschikken over kwalitatief hoogwaardige en actuele sturings- en verantwoordingsinformatie. Om dit te bereiken hebben de uitvragende partijen het convenant ‘Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector’ opgesteld met als doel de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiënter te laten verlopen. 
Het ketenteam SBR-wonen geeft uitvoering aan ‘convenant VIW’ en werkt samen met ketenpartners (convenantpartijen, Logius, softwareleveranciers, woningcorporaties, accountants en overige relevante partijen) aan de realisatie van een efficiënte gegevensuitwisseling en conformeert zich volledig aan het SBR afsprakenstelsel.

De convenantpartners spreken met elkaar af welke prognose- en verantwoordingsinformatie zij nodig hebben en wat zij hieronder verstaan. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk aangesloten wordt op de gegevensregistratie van corporaties. De definities worden vastgelegd in een gegevensmodel en opgenomen in de Nederlandse Taxonomie: een soort woordenboek met standaarddefinities.
De door SBR-wonen gehanteerde definities van alle opvraagvelden zijn zo veel mogelijk gebaseerd op sectorstandaarden zoals CORA, VERA en RGS. 

Meer informatie lees je op https://sbr-wonen.nl/