Actueel

11 februari 2019

Aangepaste beta-versie taxonomie dVi2018 tot en met 13 februari a.s. open voor reactie

De beta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi 2018 is 16 januari aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Op basis van de recente wijzigingen is deze taxonomie vervolgens per 9 februari uitgebreid en gepubliceerd in de Kennisbank van SBR-wonen. Op deze uitgebreidere beta-versie kan tot en met woensdag 13 februari aanstaande gereageerd worden.


1 februari 2019

Van 8-12 februari beta-versie taxonomie dVi2018 open voor reactie

De beta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi 2018 is 16 januari aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Recent zijn wijzigingen in het gegevensmodel voor de dVi2018 vastgesteld die impact hebben op de taxonomie.

Vanwege de impact en de deadline voor het opleveren van het portaal voor het indienen van de dVi2018 is besloten de taxonomie vanaf 1 februari al uit te breiden op basis van die aanpassingen.

Op 8 februari wordt de aangepaste betaversie van de taxonomie voor de dVi2018 gepubliceerd in de kennisbank. Hierop kan dan tot en met dinsdag 12 februari aanstaande gereageerd worden.


16 januari 2019

Beta-versie Woningcorporatie taxonomie dVi2018 gepubliceerd

De beta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi 2018 is 16 januari aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze beta-versie is te downloaden in de kennisbank van SBR-wonen.

Softwareleveranciers kunnen tot en met 12 februari reageren via de Servicedesk van SBR-Wonen. Reacties op de alfa-versie zijn meegenomen in de publicatie van de betaversie.


15 januari 2019

Marktconsultatie voor definities onderhoud en beheer

Marktconsultatie definities Onderhoud en Beheer ten behoeve van beleidswaardebepaling en jaarrekening

SBR-wonen wil weten hoe woningcorporaties aankijken tegen de uitgewerkte definities van onderhoud en beheer. SBR-Wonen streeft naar eenduidigheid van definities, die breed worden gehanteerd. In dat kader is het wenselijk dat de scheidslijn tussen onderhoud en verbetering scherper wordt gedefinieerd en de definities voor uitgaven voor beheer worden aangescherpt. Deze aanscherpingen zijn ook nodig ten behoeve van het marktwaardehandboek.

Corporaties kunnen tot 1 februari 2019 17.00 uur hun reactie op de Definities onderhoud en beheer ten behoeve van beleidswaardebepaling en jaarrekening geven. Deze marktconsultatie is onderdeel van de besluitvorming over de definities.

Reactie(s) kunnen gestuurd worden aan de Servicedesk van SBR-wonen.


27 december 2018

Aanmelden bijeenkomst expertgroep uitvraag dPi2019 – 10 januari 9.30-12.00 uur

Op donderdag 10 januari 2019 kunnen woningcorporaties en softwareleveranciers hun inbreng geven voor de uitvraag van de dPi2019 tijdens de bijeenkomst ‘Expertgroep dPi2019’.

De bijeenkomst is van 9.30-12.00 bij Aedes, Koningin Julianaplein 10 in Den Haag.

Aanmelden kan op info@sbr-wonen.nl.


20 december 2018

Alfa-versie Woningcorporatie taxonomie dVi2018 gepubliceerd

De alfa versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi 2018 is 7 december aangeboden aan de Centrum voor Standaarden. Deze alfa versie is te downloaden in de kennisbank of te bekijken via de taxonomie viewer. Softwareleveranciers kunnen tot 4 januari reageren naar de Servicedesk van SBR-Wonen. Reacties worden meegenomen in de publicatie van de betaversie.


10 december 2018

Concept gegevensmodel dVi gepubliceerd

De conceptversie van het gegevensmodel voor de dVi 2018 is gepubliceerd. De gegevensuitvraag is aanzienlijk verminderd. De belangrijkste wijzigingen in de dVi-uitvraag over verslagjaar 2018 zijn in de kennisbank gepubliceerd.


28 november 2018

Informatiebijeenkomst over SBR/XBRL voor softwareleveranciers. Aanmelden kan nog!

Softwareleveranciers hebben een belangrijke rol in de keten en voor velen is SBR/XBRL nog onbekend. Vandaar dat SBR-wonen op 12 december 2018 een bijeenkomst organiseert voor leveranciers die software aanbieden aan corporaties en meer willen weten over SBR-wonen en met name SBR/XBRL en invoering dVi2018.

 


6 november 2018

Stuurgroep besluit tot openstelling portaal SBR-wonen

De Stuurgroep van SBR-wonen, waarin Aedes, het ministerie van BZK, AW en WSW zijn vertegenwoordigd, besloot deze maandag dat corporaties vanaf 9 november gebruik kunnen maken van het nieuwe portaal voor de aanlevering dPi2018.

Om de overgang van CorpoData naar het portaal van SBR-wonen soepel te laten verlopen zijn er handleidingen en instructiefilmpjes voor corporaties. Deze zijn op de website van SBR-wonen te vinden. Evenals een link naar de kennisbank en een contactformulier voor vragen aan de Servicedesk. Tijdens bijeenkomsten laten we zien hoe het portaal werkt en waarop corporaties bij het aanleveren van de gegevens moeten letten.


18 oktober 2018

Brief over einde CorpoData

Begin deze week ontvingen alle corporaties van de Autoriteit woningcorporaties een brief over de officiële beëindiging van CorpoData en de overgang voor de gegevensinvoer naar het portaal van SBR-wonen. Lees waarom CorpoData ophoudt te bestaan en over de verantwoordelijkheden rondom de aanlevering van gegevens.