Kennissessies en vragenuurtjes dPi2023

Door de convenantpartijen van SBR-wonen worden er twee kennissessies georganiseerd over het aanleveren van de Prognoseinformatie 2023 (dPi2023). De sessies vinden plaats op donderdag 19 oktober van 13.00 tot 14.30 én op donderdag 26 oktober van 10.00 tot 11.30. Let op: het zijn dezelfde sessies. In verband met herfstvakantie worden er twee datums aangeboden.

Tijdens deze sessie geven de experts van de Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), Autoriteit woningcorporaties (AW) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een toelichting op enkele onderdelen van de dPi2023. Ook is het mogelijk om je vragen te stellen.

Wat staat er op het programma?
Tijdens deze sessie gaan we onder andere in op:

  • Proces datakwaliteit
  • Realistisch begroten
  • Uitbreiding dPi in het kader van Nationale Prestatieafspraken (NPA) o.a.:
    • Nieuwbouwplannen
    • Isolatie (toekomstklaar) en warmtevoorziening
    • Geclusterde woonvormen en verpleegzorgplekken 

Meer informatie en aanmelden kan via de volgende links:
19 oktober: https://aedes.nl/2023-10-19-online-kennissessie-dpi-2023
26 oktober: https://aedes.nl/2023-10-26-online-kennissessie-dpi-2023