Nieuwe onderdelen dPi2023

De dPi 2023 bevat nieuwe onderdelen rond nieuwbouwprojecten, realisatie van geclusterde woonvormen en zorggeschikte woningen en verduurzamingsprojecten (isolatie en aardgasvrij). Deze uitvraag wordt gebruikt voor de monitoring van de Nationale Prestatieafspraken, op nationaal en regionaal niveau, maar ook op individueel niveau. Belangrijk dus, dat deze informatie goed in de dPi zit.

We merken dat de nieuwe opvraag veel vragen oproept. Daarom de oproep aan alle corporaties om bij het invullen ook goed te kijken naar de gegevensdefinities en de veelgestelde vragen over deze nieuwe onderdelen, zodat corporaties het juiste invullen en geen onnodige werkzaamheden verrichten. Voor meer informatie over de onderdelen 2.2, 2.9 en 2.10 zie het portaal van de gegevensdefinities en de veelgestelde vragen in onze kennisbank.