Kennissessie dPi2023 

Op 19 en 26 oktober organiseerden de convenantpartijen van SBR-wonen kennissessies over dPi2023. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren het proces van beoordeling datakwaliteit, realistisch begroten en diverse uitbreidingen van dPi in het kader van de nationale prestatieafspraken (NPA). Deze uitbreidingen bestaan onder andere uit het projectenoverzicht nieuwbouw, isolatie (toekomstklaar), warmtevoorziening en geclusterde woonvormen en verpleegzorgplekken. De presentatie is in onze kennisbank te vinden.