Extra aandacht voor deze belangrijke inhoudelijke onderwerpen

Hieronder zijn een aantal belangrijke aandachtspunten bij het invullen van de dVi2021 opgenomen. Aw en WSW zullen mogelijk extra aandacht besteden aan deze onderwerpen bij de beoordeling van de datakwaliteit. 
 
·  (2.1) Wat vul ik in bij ‘mutatie verslagjaar’? Lees verder 
·  (2.1) Hoe worden meerdere verhuureenheden die op één regel in
   de WOZ-bezitstabel verwerkt? Lees verder 
·  (3.4.7) Wat vul ik in bij ‘sectorspecifieke heffingen’? Lees verder 
·  (4.1) Wat wordt bedoeld met marktwaarde en agio op de leningen?
   Lees verder 
 
Tevens verwijzen wij naar de kwaliteitscontrole van Aw en WSW met een samenvatting en evaluatie van de resultaten dPi2021 en dVi2020 in onze kennisbank.