Openstelling portaal SBR-wonen voor de dVi2021 en Aedes-benchmark 2022

Vrijdag 1 april 2022 wordt het portaal van SBR-wonen opengesteld. Corporaties kunnen vanaf dan de dVi2021 en de Aedes-benchmark 2022 (onderdelen bedrijfslasten, onderhoud & verbeteringen en nieuwbouw) indienen bij de uitvragende partijen.

Uiterlijk 30 juni 2022 moeten corporaties de dVi2021 (wettelijke opvraag) aanleveren bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer informatie over de aanlevering van de Aedes-benchmark (vrijwillige opvraag) leest u hier.

Het opstellen en indienen van de dVi en Abm wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en Q&A’s.  

Hulpmiddelen gegevensuitvraag:

Kijk voor meer informatie in onze Kennisbank of neem contact op met de Servicedesk.

WOZ-bezitstabel en Aedes-benchmark

In de kennisbank staat het sjabloon WOZ-bezitstabel voor het invullen van de gegevens over de ontwikkeling en samenstelling van het bezit in eigendom van de corporatie. Ook is een uitgebreid sjabloon ten behoeve van Aedes-benchmark beschikbaar gesteld. Beide sjablonen bevatten een aantal validaties om te controleren of de gegevens voldoen aan de vereisten. De opbouw van het bestand is cruciaal voor het succesvol indienen. De handleiding helpt bij het vullen en opslaan van de WOZ-bezitstabel en de Aedes-benchmark.

Corporatie testdag 

Tijdens de Corporatietestdag vragen we corporaties om, als gebruiker, te testen of de dVi2021 en Aedes-benchmark goed werkt. Voor ons en corporaties is dat belangrijk. Het voordeel voor de corporaties die meedoen is dat in feite alle stappen worden doorlopen om tot een goede aanlevering te komen. Hierdoor zijn zij dus goed voorbereid. Als gevolg van afmeldingen heeft deze editie Rochdale als enige corporatie aan de corporatietestdag mee kunnen doen. Zij hebben als gebruiker het proces van opstellen tot aanleveren van de dVi2021 (incl. WOZ-bezitstabel) en de Aedes-benchmark 2022 via het portaal van SBR-wonen getest. Al met al een positieve uitkomst. We zijn Rochdale dankbaar voor de tijd die ze hierin hebben gestoken!