Pilot system-to-system dVi2021

Met deze editie van de dVi2021 gaat ook de pilot van start waarbij de dVi2021 door een drietal corporaties wordt aangeleverd via het portaal van Skarp en/of Accept. Dit betreft een reguliere indiening van het regime Administratieve Scheiding. De pilot is kleinschalig opgezet om, net als bij de dPi2021, te beoordelen en te onderzoeken onder welke voorwaarden uitbreiding van S2S mogelijk is. Doordat de dVi2021 grotendeels geautomatiseerd tot stand komt is de verwachting dat dit zowel de kwaliteit als de efficiency ten goede komt.