Gegevensmodel dPi2022 gepubliceerd

Het gegevensmodel dPi2022 is op dinsdag 1 maart 2022 door de Stuurgroep VIW vastgesteld. Vóór 15 december van ieder jaar leveren corporaties de prognose informatie (dPi) aan bij de ketenpartijen. In dPi 2022 zijn er ten opzichte van dpi 2021 geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. Een ongewijzigd gegevensmodel komt voor het eerst voor en zal naar verwachting in positieve zin bijdragen aan de stabiliteit van de opvraag. 
Het gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie-taxonomie. Volgens planning zal de alfa taxonomie in mei worden gepubliceerd. Wij zullen hierover separaat communiceren met de softwareleveranciers. Publicatie van het gegevensmodel dPi2022 in de Staatscourant zal naar verwachting later dit jaar plaatsvinden.