Accountantsprotocol 2021

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het accountantsprotocol woningcorporaties over verslagjaar 2021 beschikbaar gesteld. In het protocol stelt de Aw eisen aan de werkzaamheden van de accountants bij corporaties. De Aw actualiseert het accountantsprotocol jaarlijks, vanwege wijzigingen in regelgeving, gegevensopvraag en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties. Het accountantsprotocol 2021 is nog niet formeel gepubliceerd in de Staatscourant. Naar verwachting zal de publicatie later deze maand plaatsvinden.