22 oktober live-gang portaal SBR-wonen voor de dPi2021

Vrijdag 22 oktober 2021 wordt het portaal van SBR-wonen opengesteld voor de dPi2021. Vóór 15 december 2021 moeten corporaties de dPi2021 aanleveren bij de uitvragende partijen Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.   

De werkwijze en het proces in het portaal van SBR-wonen voor de dPi2021 zijn grotendeels hetzelfde als voorgaand jaar. Inhoudelijk zijn er enkele veranderingen. Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen van de dPi2021 ten opzichte van de dPi2020 zijn op onderdeel- en paragraafniveau opgenomen in het Overzicht wijzigingen dPi2021.  

Softwareleveranciers bevinden zich thans in de afrondingsfase van de ontwikkeling van hun software ten behoeve van dPi2021. Zodra de software voor corporaties gereed is, kunt u gebruik maken van de import-functionaliteiten van het SBR-wonen portaal of rechtstreeks system-to-system aanleveren via de softwareleverancier. Indien u vragen hebt over de mogelijkheden voor system-to-system, dan kunt u contact opnemen met uw softwareleverancier.   

Het opstellen en indienen van de dPi wordt ondersteund met handleidingen en overige hulpmiddelen. Kijk voor meer informatie in onze Kennisbank  of neem contact op met de Servicedesk.