Prinsjesdag 2021: De impact op de meerjarenbegroting dPi2021

Op Prinsjesdag heeft het kabinet plannen aangekondigd met betrekking tot de woningmarkt. Daarnaast is er in de bespreking van de Miljoenennota in de Tweede kamer ook veel naar voren gebracht. Dit kan van invloed zijn op met name de verhuurderheffing, de VPB en de ATAD. Omdat de uitwerking en de formalisering nog de nodige tijd kosten, ligt het niet voor de hand dat corporaties hier in de dPi al op vooruitlopen. In de eigen begroting kan middels scenario-analyse inzicht worden geboden in de effecten van mogelijke bijstellingen in genoemde regelgeving.