Publicatie beta-versie taxonomie dVi2021 / Abm2021

De taxonomie is gebaseerd op de actuele vastgestelde versie van het gegevensmodel en vormt de basis voor het invoerportaal. Deze taxonomie is ontwikkeld zodat verantwoordingsinformatie (wettelijke uitvraag) en de Aedes benchmark (vrijwillige uitvraag) van woningcorporaties in een bepaalde vaste vorm en structuur elektronisch aangeleverd kunnen worden. Hierdoor kunnen convenantpartijen en woningcorporaties digitaal informatie uitwisselen, ook als ze met verschillende softwarepakketten werken. 

De beta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi2021 / Abm2021 is op 7 oktober jongstleden gereed gemeld door het Kenniscentrum XBRL. Deze beta-versie is te downloaden in de Kennisbank van SBR-wonen en binnenkort te bekijken via de taxonomie viewer. Tot en met 28 oktober 2021 kan gereageerd worden op de beta-versie via de Servicedesk van SBR-wonen.