Voortgang en planning dVi2020 & Abm

De SBR-wonen rapportage van 2020 valt uiteen in de wettelijke gegevensuitvraag en de Aedes-benchmark (Abm). De uitbreiding van de Abm is nieuw dit jaar. Verantwoording inzake de Aedes-benchmark is facultatief en maakt derhalve geen onderdeel uit van de wettelijke verantwoording. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het streven is om begin april 2021 het portaal open te stellen. 

Met de ketentest wordt getest of alle processen en systemen effectief werken. Het gaat om het portaal van SBR-wonen én de aangesloten systemen van Aw, WSW en het ministerie van BZK. Data ten behoeve van Aedes worden via BZK doorgestuurd. Op basis van de eerdere aanleveringen van dPi en dVi via het SBR-wonen portaal, blijkt dat het portaal naar behoren functioneert. We kijken dus met vertrouwen uit naar de ketentest. 
Ook wordt gewerkt aan de documentatie (e.g. instructiehandleidingen) die voor de dVi en Abm gebruikt kunnen worden. Als gevolg van de eerdere openstelling van het SBR-wonen portaal verwachten wij dat het gebruik van (in voorgaande jaren beschikbaar gestelde) Excel-hulpsheets niet nodig is. Idealiter worden gegevens vanuit bronsystemen aangeleverd.

Planning:
22 maart      – Publicatie documentatie bij de dVi2020 & Abm
26 maart      – Afronden ketentest   
Begin april   – Livegang portaal
30 juni          – Deadline aanleveren dVi2020