Publicatie definitieve gegevensmodel dVi2020 in Staatscourant

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 8 december 2020 het definitieve gegevensmodel voor de dVi2020 in de Staatscourant gepubliceerd.
In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dVi2020 ten opzichte van de dVi2019.