Expertgroep inzake gegevensmodel dPi2021

In de Expertgroep-bijeenkomst van donderdag 14 januari jl. zijn de voorgenomen wijzigingen in het gegevensmodel van de informatie-opvraag dPi2021, de opzet en inrichting van de (wettelijke) gegevensuitvraag, besproken met vertegenwoordigers van de convenantpartijen, corporaties, softwareleveranciers en VERA. De input was constructief en heeft nieuwe inzichten opgeleverd.
Het bereiken van een stabielere informatie-opvraag leidt tot minder (voorgenomen, noodzakelijke) inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. Hierdoor was er meer ruimte voor het bespreken van onderwerpen als datakwaliteit en efficiëntere inrichting van de informatie-uitwisseling. Hierbij zijn o.a. de uitkomsten van de door SBR-wonen uitgevoerde survey en de datakwaliteit-analyse van Aw en WSW besproken. 
 
SBR-wonen zal het concept gegevensmodel dPi2021 in maart 2021 ter vaststelling aan de Stuurgroep VIW aanbieden.