Uitkomsten survey dPi2020

Via een survey hebben wij de corporaties gevraagd naar hun ervaringen bij het indienen van de rapportage, aandachtspunten voor SBR-wonen en een oordeel over het geheel. 109 respondenten hebben de survey ingevuld. Dank hiervoor!
Voor de dPi2020 geven de corporaties gemiddeld een overall-score van 7,9 (dPi2019: 7,8). Op de vraag welke verbeteringen SBR-wonen kan doorvoeren, gaf 59% aan dat er geen verbeteringen nodig zijn. Mijlpaal is dat 3 corporaties de dPi2020 via system-to-system hebben aangeleverd. De diversiteit aan aandachtspunten die door de corporaties worden benoemd duiden erop dat er zowel intern bij corporaties behoefte is aan effectievere controle, als ook aan de kant van de softwareleveranciers nog kleine verbeterpunten zijn. 
De resultaten uit de survey worden door SBR-wonen gebruikt in het overleg met de softwareleveranciers om hun software waar mogelijk te verbeteren en geschikt te maken voor het system-to-system aanleveren.
De evaluatie en de resultaten van de enquête dPi2020 zijn opgenomen in de kennisbank.