Kwaliteit aangeleverde gegevens dPi2020

Net als de voorgaande dVi en dPi uitvragen toetsen Aw en WSW per uitvraag de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Hierbij wordt risicogericht een aantal onderdelen van de uitvraag beoordeeld op datakwaliteit. Op korte termijn zullen wij een overzicht van de analyse-punten van de dPi2020 middels de Datakwaliteitsmonitor wederom publiceren op onze kennisbank.