Gegevensmodel dPi2021 gepubliceerd

Het gegevensmodel dPi2021 is maandag 15 maart jl. door de Stuurgroep VIW vastgesteld. Dit gegevensmodel is voorafgaand afgestemd in de Expertgroep. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van corporaties, Aedes, Aw, BZK, WSW, VERA en softwareleveranciers.  De gegevensreductie bedraagt circa 43% ten opzichte van informatie-opvraag dPi2017 en is ten opzichte van de informatie-opvraag dPi2020 verwaarloosbaar.

Het gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie-taxonomie. Volgens planning zal de taxonomie begin juli worden gepubliceerd. Wij zullen hierover separaat communiceren met de softwareleveranciers. Publicatie van het gegevensmodel dPi2021 in de Staatscourant zal naar verwachting later dit jaar plaatsvinden. 

Vóór 15 december van ieder jaar leveren corporaties de prognose informatie (dPi) aan bij de ketenpartijen. In de Kennisbank staat een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dPi2021 ten opzichte van de dPi2020.