Uitkomsten survey dPi2019

De dPi2019 is door alle corporaties ingediend voor de deadline van 15 december, een mooie prestatie! Middels een survey onder alle corporaties hebben wij gevraagd naar de ervaringen bij het indienen van de rapportage, aandachtspunten voor SBR-wonen en een oordeel over de gehele ervaring. 146 respondenten hebben de survey ingevuld. Dank hiervoor!

We scoorden dit keer op basis van de survey gemiddeld een 7,8. Dat is bijna een punt hoger dan bij de dPi2018. In lijn van de brede visie van SBR-wonen, zullen waar nodig optimalisaties blijven worden doorgevoerd. Uit de survey blijkt ook dat corporaties enthousiast zijn over de ontwikkelingen rondom system-to-system aanleveringen.
De evaluatie en de resultaten van de survey dPi2019 zijn opgenomen in de kennisbank.