Instructie opnieuw indienen van dPi

Allereerst dient u de bronadministratie aan te passen. Als u gebruik maakt van een importbestand van uw softwareleverancier, dan kunt u in het portaal van SBR-wonen een nieuw xbrl-bestand importeren en verzenden. Heeft u geen xbrl-bestand van uw softwareleverancier, dan kunt u handmatig de aanpassingen doorvoeren. Volledigheidshalve verwijzen wij u voor het proces voor het indienen van de dPi2019 naar de handleiding ‘Werking portaal dPi2019’.