Met SBR en Aedes-stappenplan op weg naar betere datakwaliteit

Datakwaliteit is belangrijk: het bevordert de dienstverlening aan huurders, een efficiëntere organisatie en werkplezier onder medewerkers.  Er zijn meerdere wegen die naar een betere datakwaliteit leiden.

SBR
De eerste ‘weg’ is de Nederlandse Taxonomie (NT), het gemeenschappelijk gegevenswoordenboek van SBR (Standard Business Reporting). Het is een woordenboek met definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van wettelijk verplichte rapportages. Meer over SBR (Standard Business Reporting)

SBR-wonen zorgt er als ketensamenwerkingsverband voor dat alle corporaties juiste en vergelijkbare verantwoordings- (dVi) en prognose-informatie (dPi) efficiënt kunnen aanleveren. Met de taxonomie wordt de uitvraag voorzien van definities. Deze definities zijn conform marktstandaarden VERA (Volkshuisvesting Referentie Architectuur) en RGS (Referentie GrootboekSchema) opgesteld. Deze onafhankelijke standaarden ondersteunen de corporaties bij de informatisering en digitalisering van hun werkprocessen.

Aedes-stappenplan datakwaliteit
Een andere ‘weg’ is het op orde krijgen van de  bronadministratie én dat zo houden. Om corporaties hiermee te helpen heeft Aedes het stappenplan datakwaliteit opgesteld. Dit stappenplan geeft in 10 stappen aan wat datakwaliteit precies is, hoe binnen de organisatie draagvlak is te vergaren voor datakwaliteit en welke stappen er in het hele proces zijn tot aan de evaluatie. Meer over stappenplan datakwaliteit