Planning dVi2019

De voorbereidingen voor de dVi2019 zijn in volle gang. Medio april 2020 wordt het portaal opengesteld. De planning is als volgt:

  • 20 januari – Definitieve gegevensmodel beschikbaar in kennisbank
  • 20 februari – Publicatie definitieve gegevensmodel dVi2019 in Staatscourant
  • 28 februari – Publicatie definitieve taxonomie  
  • 16 maart – Start ketentest
  • 3 april –  Afronden ketentest           
  • Medio april – Livegang portaal 
  • 30 juni – Aanleveren bij de uitvragende partijen