Hulpmiddelen voorbereiding dVi2018 beschikbaar

Voor 1 juli 2019 moeten alle woningcorporaties de verantwoordingsinformatie over 2018 indienen. Medio mei gaat het portaal van SBR-wonen voor het invoeren en versturen van de dVi2018 open.

WOZ-bezitstabel
Woningcorporaties kunnen zich alvast voorbereiden op het indienen van de dVi2018. In de kennisbank staat een WOZ-bezitstabel voor het invullen van de gegevens over de ontwikkeling en samenstelling van het bezit in eigendom van de corporatie. In dit sjabloon staan al een aantal validaties om te controleren of de gegevens voldoen aan de vereisten.

De opbouw van het bestand is cruciaal voor het succesvol indienen van de dVi2018. De ‘concept Handleiding opbouw bestand WOZ-bezitstabel’ helpt bij het vullen en opslaan van de WOZ-bezitstabel.

Hulpsheet gegevensmodel
Alle overige gegevens die in de dVi2018 worden uitgevraagd kunnen verzameld worden in de hulpsheet gegevensmodel dVi2018. Deze hulpsheet is ook geschikt voor het voorbereiden van de accountantscontrole.

eHerkenning met machtiging dVi
Tot slot is eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2+) met machtiging voor SBR-wonen-dVi nodig om in te loggen in het portaal van SBR-wonen. Corporaties met eHerkenning moeten medewerkers machtigen om de dVi in te dienen in het portaal. Corporaties zonder eHerkenning wordt geadviseerd dit zo snel mogelijk aan te vragen op eherkenning.nl.