SBR-wonen organisatorisch ondergebracht bij ILT

Medio juli zal de projectorganisatie SBR-wonen organisatorisch worden ingebed bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Gegeven de succesvolle introductie van de dPi2018 en de gerealiseerde voortgang bij de dVi2018 is structurele inbedding en de overgang naar een beheerorganisatie eerder aan de orde dan verwacht.

De vier partijen achter het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector (Aedes, WSW, Aw en het ministerie van BZK) blijven gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansturing van SBR-wonen.