Gegevensmodel dVi2018 vastgesteld door minister BZK

Minister Ollongren (BZK) heeft op 29 maart 2019 het definitieve gegevensmodel voor de dVi2018 in de Staatscourant gepubliceerd. De minister zet daarmee een volgende stap in de uitvoering van een convenant dat zij eind 2017 met de sector sloot.

In het gegevensmodel dVi2018 realiseerden de ketenpartijen een aanzienlijke reductie in de uitvraag van gegevens. Een groot deel van de wijzingen hangt samen met de invoering van het verticaal toezicht door Aw en WSW. Los van reductie van de uitvraag van gegevens is ook de vraag beter afgestemd op de gegevens die de corporatie beschikbaar heeft. Daardoor is het voor corporaties gemakkelijker om de gegevens aan te leveren.