Gegevensmodel dPi2019

Binnen de sector wordt de betrouwbaarheid en eenduidigheid van informatie steeds verder verbeterd. Tijdens expertsessies met de uitvragende partijen en corporaties wordt afgesproken welke prognose-informatie nodig is en wat daar precies onder wordt verstaan. Dit wordt vastgelegd in een gegevensmodel. Daarin staat ook hoe deze gegevens gestructureerd zijn en wat de verbanden zijn tussen de gegevens. Het uitgangspunt is dat de definities zoveel mogelijk aansluiten op de gegevensregistratie van de corporaties, zodat het aanleveren van gegevens efficiĆ«nter kan en de gegevens kwalitatief beter zijn.

Gegevensmodel dPi 2019
In het concept gegevensmodel dPi2019 realiseerden de ketenpartijen een verminderde uitvraag van gegevens: een reductie van 32% ten opzichte van de dPi2017. In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het concept gegevensmodel dPi2019 ten opzichte van de dPi2018. 

Op 30 september 2019 zijn het definitieve gegevensmodel voor de dPi2019 en de definities voor onderhoud en beheer voor corporaties in de Staatscourant gepubliceerd. Het definitieve gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie taxonomie.