Publicatie gegevensmodel dVi2022 in Staatscourant   

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 18 november 2022 het definitieve gegevensmodel voor de dVi2022 in de  Staatscourant  gepubliceerd.  
In onze kennisbank vindt u de  belangrijkste wijzigingen  in het gegevensmodel dVi2022 ten opzichte van de dVi2021.