Expertgroep in januari bijeen voor dPi2023

Dinsdag 24 januari 2023 van 15.00 – 17.00 uur staat het eerstvolgende Expertgroep-overleg gepland inzake dPi2023. De Expertgroep vervult een relevante klankbordfunctie. Onder regie van SBR-wonen wordt, samen met vertegenwoordigers van convenantpartijen, de inhoud, opzet en inrichting van de (wettelijke) gegevensuitvraag besproken met vertegenwoordigers van corporaties en softwareleveranciers. Anders dan de laatste keer het geval was, zijn de convenantpartijen voornemens een aantal wijzigingen door te voeren in dPi2023 welke graag voorafgaand worden geklankbord in de Expertgroep.  

Mocht u interesse hebben hier aan deel te nemen vanwege uw betrokkenheid en expertise inzake de dPi, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via  info@sbr-wonen.nl