14 oktober live-gang portaal SBR-wonen voor de dPi2022

Vrijdag 14 oktober 2022 wordt het portaal van SBR-wonen opengesteld voor de dPi2022. Vóór 15 december 2022 moeten corporaties de dPi2022 aanleveren bij de uitvragende partijen Aw, WSW en het ministerie van BZK.    

De werkwijze en het proces in het SBR-wonen portaal voor de dPi2022 zijn hetzelfde als voorgaand jaar. Er zijn eveneens geen inhoudelijke wijzigingen in de informatie-opvraag. 

Softwareleveranciers bevinden zich  in de afrondingsfase van de ontwikkeling van hun software ten behoeve van dPi2022. Zodra de software voor corporaties gereed is, kunt u rechtstreeks system-to-system aanleveren via de softwareleverancier.  Voor vragen over system-to-system kunt u contact opnemen met uw softwareleverancier.    

Het opstellen en indienen van de dPi wordt ondersteund met handleidingen en overige hulpmiddelen. Kijk voor meer informatie in onze Kennisbank  of neem contact op met de Servicedesk.