Publicatie definitief gegevensmodel dPi2022 in Staatscourant  

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 12 juli 2022 het definitief gegevensmodel inzake dPi2022 in de  Staatscourant  gepubliceerd. Een unicum, er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de informatie-opvraag dPi2022 ten opzichte van dPi2021.