Leidraad economische parameters dPi 2022  

De  leidraad economische parameters ten behoeve van dPi2022  is door Aw gepubliceerd. Deze publicatie geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van enkele economische parameters. Woningcorporaties kunnen deze informatie gebruiken voor het opstellen van de begroting en dPi2022 (die gebaseerd is op de vastgestelde begroting) met de prognose voor de jaren 2023-2027. 

De communicatie van de in te rekenen saneringsheffing en obligoheffing werd normaliter gecombineerd met de leidraad, maar vindt nu afzonderlijk plaats. Op de website van het WSW  volgt meer informatie over deze onderwerpen in relatie tot dPi 2022.