Definitieve taxonomie dPi2022 gepubliceerd

De taxonomie voor de dPi2022 is definitief. De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel. Deze taxonomie is ontwikkeld zodat de Prospectieve informatie (dPi) 2022 van woningcorporaties door middel van SBR aangeleverd kan worden. Softwareleveranciers kunnen op basis van deze taxonomie hun informatiesystemen inrichten zodat digitale informatie-uitwisseling tussen woningcorporaties en de uitvragende partijen mogelijk is.