Verwerking leningruil in dPi

De meeste corporaties nemen deel aan de leningruil met Vestia. Deze leningruil heeft gevolgen voor de dPi, dVi en jaarrekening. Op de website leningruil.nl is zeer veel informatie overgenomen over de leningruil en wordt helder uitgelegd hoe de boekhoudkundige verwerking plaatsvindt. De verwerking wordt toegelicht voor kasstroomoverzicht, balans en winst- en verliesrekening, inclusief verloop van de post agio. Concreet voor dPi betekent dit samengevat dat de transactie leidt tot opname van een lening in de balans (balanspost schulden aan banken) waarvan de boekwaarde hoger is dan de nominale waarde van de lening. Dit verschil (agio) wordt in hoofdstuk 4.1 van dPi toegelicht als agio. In het kasstroomoverzicht wordt jaarlijks de daadwerkelijk betaalde rente opgenomen. Op de website is een rekenmodel te vinden waarin de kasstroom en het verloop van de balanspost en het agio worden uitgewerkt.