Stuurgroep VIW besluit tot openstelling portaal SBR-wonen voor de dVi2020 en Aedes-benchmark

Dinsdag 6 april 2021 is het portaal van SBR-wonen opengesteld voor de dVi2020 en de Aedes-benchmark. Corporaties kunnen vanaf vandaag de dVi2020 en de Aedes-benchmark indienen.
Vóór 1 juli 2021 moeten corporaties de dVi2020 aanleveren bij de uitvragende partijen  Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer informatie over de indiening van de Aedes-benchmark vindt u hier.

Het opstellen en indienen van de dVi2020 en de Aedes-benchmark wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructiefilmpjes. Kijk voor meer informatie in onze  Kennisbank  of neem contact op met de  Servicedesk