Openstelling portaal SBR-wonen voor de dVi2020

SBR-wonen is voornemens om dinsdag 6 april 2021 het portaal van SBR-wonen open te stellen voor de dVi2020 en de Aedes-benchmark 2021. Corporaties kunnen vanaf dan de dVi2020 en de Aedes-benchmark (onderdelen bedrijfslasten, onderhoud & verbeteringen en nieuwbouw) indienen bij de uitvragende partijen.Het opstellen en indienen van de dVi2020 en de Aedes-benchmark wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructiefilmpjes.  Uiterlijk 30 juni 2021 moeten corporaties de dVi2020 aanleveren bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer informatie over de aanlevering van de Aedes-benchmark leest u hier.
Corporatie testdagen    
Afgelopen week hebben woningcorporaties Triada en Rochdale aan de corporatietestdagen meegedaan. Zij hebben als gebruiker het proces van opstellen tot aanleveren van de dVi2020 (incl. WOZ-bezitstabel) en de Aedes-benchmark via het portaal van SBR-wonen getest. Hun gebruikerservaringen zijn met ons gedeeld. Als dank ontvingen zij de speciale SBR-wonen taart. Wil je als corporatie ook meehelpen om de indiening te testen en zodoende goed voorbereid zijn? Stuur ons dan een e-mail met je verzoek. De eerstvolgende corporatie testdagen voor de dPi2021 zullen rond eind september 2021 worden georganiseerd.
WOZ-bezitstabel en Aedes-benchmark   
In de kennisbank staat het sjabloon WOZ-bezitstabel voor het invullen van de gegevens over de ontwikkeling en samenstelling van het bezit in eigendom van de corporatie. Ook is het sjabloon Aedes-benchmark beschikbaar gesteld. Deze sjablonen bevatten een aantal validaties om te controleren of de gegevens voldoen aan de vereisten. De opbouw van het bestand is cruciaal voor het succesvol indienen van de dVi2020 en de Aedes-benchmark. De handleiding helpt bij het vullen en opslaan van de WOZ-bezitstabel en de Aedes-benchmark. 

Hulpmiddelen gegevensuitvraag dVi

Alle overige gegevens die in de dVi2020 en de Aedes-benchmark worden uitgevraagd, kunnen ter voorbereiding verzameld worden met behulp van de volgende hulpmiddelen: 

Kijk voor meer informatie in onze Kennisbank of neem contact op met de Servicedesk.