Aanmelden voor de Expertgroep dVi2021

Donderdag 10 juni van 10.00-12.00 uur staat het eerstvolgende Expertgroep-overleg gepland voor dVi2021. De Expertgroep vervult een relevante klankbordfunctie. Onder regie van SBR-wonen wordt, samen met vertegenwoordigers  van convenantpartijen, de inhoud, opzet en inrichting van de (wettelijke) gegevensuitvraag en het financiële gedeelte van de Aedes-benchmark besproken met vertegenwoordigers van corporaties en softwareleveranciers. Maatstaf zijn de uitgangspunten van het convenant VIW. Ook innovatieve kansen gericht op efficiëntere inrichting van de informatie-uitwisseling tussen corporaties, softwareleveranciers en convenantpartijen worden hier besproken. 

Mocht u interesse hebben hier aan deel te nemen vanwege uw betrokkenheid en expertise inzake de dVi, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via info@sbr-wonen.nl.