Rol van SBR-wonen

Omdat ons bij tijd en wijle opvalt dat in bepaalde externe publicaties de rol van SBR-wonen binnen het huidige samenwerkingsverband onjuist danwel onvolledig wordt gepresenteerd, hechten wij er waarde aan dit extra te verduidelijken.  

Als onderdeel van realisatie van doelstellingen uit het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector, beheert SBR-wonen namens de convenantpartijen de gezamenlijke gegevensuitvraag en verzorgt zij de infrastructuur (taxonomie, portaal en digitale snelweg) waarmee corporaties op efficiënte wijze hun SBR-rapportages kunnen aanleveren. Dit betekent dat – in tegenstelling tot de oorspronkelijke Corpodata-aanlevermethode – SBR-wonen geen data ontvangt en corporaties hun rapportages dus rechtstreeks middels het SBR-wonen portaal via Digipoort (een validatiemechanisme) deponeren bij de ontvangende partijen Aw, WSW en BZK.  
 
Wil je meer weten over hoe SBR-wonen bijdraagt aan de andere doelstellingen omtrent administratieve lastenverlichting en datakwaliteit, bekijk dan onze website