Conclusie onderzoek hergebruik digitale jaarrekening door woningcorporaties.

Het ministerie van Economische Zaken is voornemens om de digitale deponeringsplicht van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel met ingang van boekjaar 2022 voor grote ondernemingen verplicht te stellen. Aangezien woningcorporaties, ongeacht omvang, worden aangemerkt als grote ondernemingen heeft SBR-wonen in 2020 onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en consequenties van het hergebruiken van de digitale jaarrekening van woningcorporaties in het kader van de dVi. 

Het onderzoek heeft uitgewezen dat hergebruik van de digitale jaarrekening voor de dVi perspectief kan bieden voor de keten waarin de betrokken convenantspartijen (Aw, WSW, Aedes, BZK) met elkaar samenwerken. Daarnaast wijst het onderzoek uit dat er nog een aantal onzekerheden zijn wat betreft randvoorwaarden en technologische mogelijkheden. Naar verwachting komt hier in de komende 2 tot 3 jaar meer duidelijkheid over. 

De stuurgroep van SBR-wonen heeft besloten momenteel geen activiteiten uit te voeren om te komen tot hergebruik van de digitale jaarrekening maar volgt deze ontwikkelingen op de voet. Wanneer er meer duidelijkheid en zekerheden zijn, bekijkt SBR-wonen of, hoe en in welk tempo het hergebruik van de digitale jaarrekening in de keten kan worden geëffectueerd.