Webinar datakwaliteit

Op 16 september organiseerde het Ketenteam SBR-wonen in samenwerking met de Aw, WSW en Aedes het webinar Datakwaliteit. De opkomst was groot. Ruim 130 woningcorporaties namen deel. Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie dPi2019 en dVi2019 van SBR-wonen, beoordeling datakwaliteit dPi2019 en dVi2019 door Aw en WSW en het programma datakwaliteit van Aedes zijn wij in gesprek gegaan met corporaties over datakwaliteit.  

In dit webinar hebben Aw en WSW een toelichting gegeven op de analyse van dPi2019 en dVi2019, en gaven zij op hoofdlijnen inzicht in hoe zij die beoordeling uitvoeren. Vervolgens nam Aedes de deelnemers aan de hand van het stappenplan datakwaliteit mee in een interactieve casus. Voor de presentaties zie onze kennisbank