Stuurgroep  VIW  besluit tot openstelling portaal SBR-wonen voor de dVi2019

Vrijdag 8 mei 2020 is het portaal van SBR-wonen opengesteld voor de dVi2019. Corporaties kunnen vanaf vandaag de dVi2019 indienen.
Voor 1 juli 2020 moeten corporaties de dVi2019 aanleveren bij de uitvragende partijen  Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw  en  het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Het opstellen en indienen van de dVi2019 wordt ondersteund met een stappenplan, handleidingen en instructiefilmpjes. Kijk voor meer informatie in onze  Kennisbank  of neem contact op met de  Servicedesk