Bèta-versie  taxonomie dPi2020 open voor reactie

De bèta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2020  is op 3 mei aangeboden aan  het  Centrum voor Standaarden  van Logius. Deze bèta-versie is te  downloaden in de  Kennisbank  van SBR-wonen en te bekijken met de  taxonomie viewer
 
Tot en met 11 mei 2020 kan gereageerd worden op deze bèta-versie via  de  Servicedesk  van SBR-wonen. Reacties op de alfa-versie zijn meegenomen in de publicatie van de bètaversie.