Taxonomie

De Nederlandse taxonomie (NT) is het gegevenswoordenboek van SBR. NT bevat definities van gegevens die nodig zijn om rapportages samen te stellen. De taxonomie is ontwikkeld zodat financiële en economische gegevens in een bepaalde vaste vorm en structuur elektronisch aangeleverd kunnen worden. Hierdoor kunnen overheidsinstellingen en bedrijven gegevens digitaal uitwisselen, zelfs als ze met verschillende softwarepakketten werken. De taxonomie is de vertaling van het gegevensmodel en vormt de basis van de gegevensuitwisseling via SBR.

De alfa versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi 2018 is 7 december 2018 aangeboden aan de Centrum voor Standaarden en gepubliceerd in de Servicedesk van SBR-wonen. Op 16 januari 2019 is de betaversie gepubliceerd. De reacties op de alfa en beta versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dVi2018.

De taxonomie is gemaakt op basis van het concept gegevensmodel dat naar verwachting definitief wordt vastgesteld in maart 2019.