Taxonomie

De Nederlandse taxonomie (NT) is het gegevenswoordenboek van SBR. NT bevat definities van gegevens die nodig zijn om rapportages samen te stellen. De taxonomie is ontwikkeld zodat financiële en economische gegevens in een bepaalde vaste vorm en structuur elektronisch aangeleverd kunnen worden. Hierdoor kunnen overheidsinstellingen en bedrijven gegevens digitaal uitwisselen, zelfs als ze met verschillende softwarepakketten werken. De taxonomie is de vertaling van het gegevensmodel en vormt de basis van de gegevensuitwisseling via SBR.

De alfa versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi 2018 is 7 december aangeboden aan de Centrum voor Standaarden. Tegelijkertijd is deze concept versie gepubliceerd op SBR-Wonen. Softwareleveranciers kunnen tot 4 januari reageren naar de Servicedesk van SBR-Wonen. Reacties worden meegenomen in de publicatie van de betaversie.

De taxonomie is gemaakt op basis van het concept gegevensmodel.