Taxonomie

De Nederlandse taxonomie (NT) is het gegevenswoordenboek van SBR. NT bevat definities van gegevens die nodig zijn om rapportages samen te stellen. De taxonomie is ontwikkeld zodat financiële en economische gegevens in een bepaalde vaste vorm en structuur elektronisch aangeleverd kunnen worden. Hierdoor kunnen overheidsinstellingen en bedrijven gegevens digitaal uitwisselen, zelfs als ze met verschillende softwarepakketten werken. De taxonomie is de vertaling van het gegevensmodel en vormt de basis van de gegevensuitwisseling via SBR.

De definitieve versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi 2018 is 1 augustus gepubliceerd.

De taxonomie kunt u vinden via:

Heeft u vragen over de taxonomie? Stuur deze dan naar het servicecentrum van Logius.