Indienen dPi2023

Dien vóór 15 december 2023 in!
Voor 15 december 2023 moet de dPi2023 zijn ingediend bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Handleidingen
Met ‘Indienen dPi2023’ in het linkermenu komt u in het portaal van SBR-wonen. Er zijn twee handleidingen beschikbaar: de inhoudelijke handleiding op de uitvraag van gegevens en de handleiding over de werking van het portaal.

 

 

Let op: De bestuursverklaring is een onderdeel van het gegevensmodel dPi2023 en wordt dus niet meer als afzonderlijke bijlage geüpload/meegestuurd.