Taxonomie dVi2021 en Abm2021 gepubliceerd

De  taxonomieën voor de dVi2021 en Abm2021 zijn definitief. De taxonomieën zijn gebaseerd op de actuele versie van de gegevensmodellen en vormen de basis voor het invoerportaal voor dVi 2021 en Aedes-benchmark 2021. Deze taxonomieën zijn ontwikkeld zodat verantwoordings- en benchmarkinformatie van woningcorporaties door middel van SBR aangeleverd kan worden. Softwareleveranciers kunnen op basis van deze taxonomieën hun informatiesystemen inrichten zodat digitale informatie-uitwisseling tussen woningcorporaties en de uitvragende partijen mogelijk is.