Enquête Convenant Verbeteren Informatievoorziening

Afgelopen week hebben de woningcorporaties een e-mail van Baker Tilly ontvangen met het verzoek mee te werken aan een evaluatie. Zij voeren in opdracht van de deelnemers aan het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector een evaluatie uit naar het convenant. Ze evalueren de uitvoering en samenwerking van de afgelopen 3,5 jaar en of het merendeel van de doelstellingen is behaald. De uitkomsten worden gebruikt voor het vormgeven van de samenwerking tussen convenantpartijen na 2022. Het huidige convenant eindigt op 31 december 2022. 

Wij vragen de bestuurders en medewerkers die zich in de praktijk actief met de dVi/dPi bezighouden om hier in groten getale aan mee te werken zodat er een representatieve respons is.