Marktconsultatie

Marktconsultatie definities Onderhoud en Beheer ten behoeve van beleidswaardebepaling en jaarrekening

Met behulp van een Marktconsultatie wil SBR-wonen van corporaties weten hoe zij aankijken tegen de uitgewerkte definities van onderhoud en beheer.

SBR-Wonen streeft naar eenduidigheid van definities, die breed worden gehanteerd. In dat kader is het wenselijk dat de scheidslijn tussen onderhoud en verbetering scherper wordt gedefinieerd en de definities voor uitgaven voor beheer worden aangescherpt. Deze aanscherpingen zijn ook nodig ten behoeve van het marktwaardehandboek. Deze marktconsultatie is onderdeel van de besluitvorming over de definities.

Wij vragen u te reageren op: Definities onderhoud en beheer ten behoeve van beleidswaardebepaling en jaarrekening

Planning

U kunt tot 1 februari 2019 17.00 uur uw reactie(s) sturen via de Servicedesk van SBR-wonen. Kies bij ‘Type’ voor ‘Marktconsultatie’.