Marktconsultatie

Marktconsultatie definities Onderhoud en Beheer ten behoeve van beleidswaardebepaling en jaarrekening 

SBR-wonen heeft een marktconsultatie gehouden waarin corporaties konden laten weten hoe zij aankijken tegen de uitgewerkte definities van onderhoud en beheer. Deze consultatie liep tot 1 februari 2019 17.00 uur.

SBR-wonen streeft naar eenduidigheid van definities, die breed worden gehanteerd. In dat kader was het wenselijk dat de scheidslijn tussen onderhoud en verbetering scherper wordt gedefinieerd en de definities voor uitgaven voor beheer worden aangescherpt. Deze aanscherpingen zijn ook nodig ten behoeve van het marktwaardehandboek. Deze marktconsultatie is onderdeel van de besluitvorming over de definities.

Consultatiedocument: Definities onderhoud en beheer ten behoeve van beleidswaardebepaling en jaarrekening