Gegevensmodellen dVi2022 & Abm2023 gepubliceerd

De SBR-wonen rapportage van 2022 valt conform vorig jaar uiteen in de wettelijke gegevensuitvraag dVi en de vrijwillige Aedes-benchmark-uitvraag. 
 
Wettelijke gegevensuitvraag dVi2022 
De wettelijke gegevensuitvraag dVi2022 is door de Stuurgroep VIW vastgesteld. Dit  gegevensmodel  is voorafgaand afgestemd in de Expertgroep. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van corporaties, Aedes, Aw, BZK, WSW, VERA en softwareleveranciers. Publicatie van het gegevensmodel dVi2022 in de Staatscourant zal naar verwachting later dit jaar plaatsvinden. In de Kennisbank staat een  overzicht met de belangrijkste wijzigingen  in het gegevensmodel dVi2022 ten opzichte van de dVi2021.  
 
Vrijwillige gegevensuitvraag Abm2023 
De  vrijwillige gegevensuitvraag Abm2023  is eveneens door de Stuurgroep VIW vastgesteld. De voornaamste redenen om de Aedes-benchmark vorig jaar te combineren met de SBR-wonen rapportage zijn: 

  • het reduceren van de administratieve lasten(druk) voor corporaties;   
  • het realiseren van één aanlevermethode voor corporaties;   
  • een gunstigere timing van ontvangst van data ten behoeve van adequate benchlearning. 

 Een overzicht van de wijzigingen is opgenomen in de  Kennisbank
 
Taxonomie 
De gegevensmodellen van dVi2022 en Abm2023 vormen de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie-taxonomieën. Volgens planning zullen de taxonomieën begin september worden gepubliceerd. Wij zullen hierover separaat communiceren met de softwareleveranciers.