Expertgroep in januari bijeen voor dPi2022

Op korte termijn zal een Expertgroep-overleg voor dPi2022 worden ingepland.  
De Expertgroep vervult een relevante klankbordfunctie. Onder regie van SBR-wonen wordt, samen met vertegenwoordigers van convenantpartijen, de inhoud, opzet en inrichting van de (wettelijke) gegevensuitvraag besproken met vertegenwoordigers van corporaties en softwareleveranciers.  
Nadere informatie hierover volgt later.